Varför installera en laddbox?

Om du har en elbil, eller tänkt att du ska skaffa en, så bör du även se till att installera en laddbox. Att ladda via en sådan gå bra mycket snabbare samt att det även är säkrare och mer tillförlitligt. Många elbilar levereras idag med en Mode 2-kabel. Den har då en tickkontakt i ena änden och en Typ 2 eller Typ 1 kontakt i änden som ska kopplas in i bilen. Denna bör bara användas temporärt, då det inte finns en laddbox nära. 

Att ladda i ett vanligt eluttag dagligen är inte att rekommendera av flera orsaker. Bland annat är inte vägguttag utformade att tåla hög belastning under lång tid samt att de vanligtvis inte en dedikerad säkring.

Fördelar med att ha en laddstation hemma

Det finns många fördelar med att ha en egen laddbox eller laddstation hemma. Du slipper åka iväg för att ladda till exempel. Sedan är det alltid snabbare att ladda med en sådan. Laddar du med Mode 2-kabeln som medföljer bilen i ett vanligt väggutag, så begränsas laddningen till 10A, dvs 2,3 kW. Med en laddbox kan du ladda med högre effekt, alltså snabbare.

Det är alltid säkrare att ladda via en laddbox. Den talar alltid om ifall något är fel samt att den stoppar även laddningen så snart bilen är fulladdad. Se till att välja en laddbox som uppfyller kraven för laddning av elfordon. Den ska även vara ansluten ill en didikerad fas, ha en egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ B). Den ska även endast installeras av en behörig installatör.

9 Feb 2022