Vad innehåller riskettan?

När man håller på att ta körkort, så finns det två obligatoriska moment som ska göras. Det är två riskutbildningar, som brukar kallas för riskettan och risktvåan. Det de flesta brukar har bra koll på är att risktvåan är samma sak som halkbanan. När det gäller riskettan så brukar det vara att man säger det är "det där med alkohol och droger". Nog för att man tar upp detta, men det är långt ifrån allt. Riskettan innehåller flera saker man pratar och diskuterar om. Det kan liknas vid en teorilektion, som håller på lite längre än en vanlig lektion. Oftast är den på 3 timmar, men kan vara längre. 

Vad ingår i riskettan?

Riskettan är alltså en längre teorilektion där man diskuterar och pratar om olika riskkfyllda beteenden i trafiken. Bland annat får du  lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken. 

Efter utbildningen ska du känna till följande om rattfylleri, droger och trötthet:

  • Omfattning
  • Regler för rattfylleri och trötthet
  • Risker
  • Olika gruppers olycksrisker
  • Konsekvenser
  • Hur stress påverkar
  • Undvikande
  • Mobilanvändning

För att bli godkänd på denna delen så gäller det att aktivt delta i kursen. Det gäller alltså inte att bara sitta med och lyssna. Du bör kunna delta med egna reflektioner samt diskutera med de andra. Du ska även kunna ta ställning när ni gör olika värderingsövningar.

Du måste även styrka din identitet, att du är du, före du deltar, det med ett giltigt ID. 

8 Feb 2021